Poznań Art Week 2018

REDYSTRYBUCJA

25.05.-01.06.2018

POZNAŃ ART WEEK, którego druga odsłona odbywająca się od 25 maja do 1 czerwca, stwarza mieszkańcom Poznania, zaproszonym gościom i wszystkim zainteresowanym możliwość spotkania z różnymi formami sztuk wizualnych.

Jego program składa się z kilkudziesięciu wystaw, spotkań z artystami, warsztatów i koncertów organizowanych na terenie miasta Poznania. W wydarzeniu bierze udział ponad 30 uczestników – galerii, centrów sztuki współczesnej, przestrzeni ekspozycyjnych. Jednym z istotnych punktów PAW jest Wystawa Końcoworoczna na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. POZNAŃ ART WEEK 2018 jest także sceną dla artystycznych debiutów oraz działań efemerycznych i inicjatyw tymczasowych. Dzięki temu POZNAŃ ART WEEK jest jedynym wydarzeniem artystycznym w stolicy Wielkopolski, które łączy ze sobą we wspólnym programie całe środowisko twórców i animatorów kultury działających na polu sztuk wizualnych.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest wielowymiarowe pojęcie REDYSTRYBUCJI. Z jednej strony jest to określenie odnoszące się do różnego rodzaju ‘re-praktyk’ polegających na zawłaszczaniu i reinterpretacji obrazów, symboli i wzorców kulturowych. Z drugiej strony jest ono bezpośrednio związane z pytaniem o udział czynników społecznych i politycznych w kształtowaniu kultury. Z trzeciej strony wreszcie charakteryzowany termin dotyka także dystrybucji przekazów w mediach, w szczególności tych, których nie można jednoznacznie zakwalifikować do sfery sztuki lub sfery poza sztuką oraz tych, które nie uzyskały aprobaty instytucji artystycznych. Wszystkie z wymienionych aspektów znaczenia REDYSTRYBUCJI składają się na jeszcze jeden poziom jego rozumienia w odniesieniu do publicznej debaty o uniwersalnych wartościach i ich wymiany. Dzięki opisanej wieloznaczności patronującego mu tematu, POZNAŃ ART WEEK 2018 staje się również zaproszeniem do dyskusji nad kulturą i sztuką, ich społecznym wpływem i sposobem dystrybucji dóbr w społeczeństwie. Tak zarysowany kontekst czyni z każdego gestu twórczej interwencji ważne świadectwo widoczności prężnie rozwijającej się poznańskiej sceny artystycznej. POZNAŃ ART WEEK 2018 odbywa się dzięki wsparciu Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Miasta Poznania, Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz  Fundacji Rarytas.

Organizatorzy:
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu (UAP),
Fundacja Rarytas

Partnerzy:
ABC Gallery, Centrum Kultury Zamek, Concordia Design, Galeria 9/10, Galeria AT, Galeria EGO, Galeria FWD:, Galeria Luka, Galeria Łęctwo, Galeria Magiel, Galeria Miejska Arsenał, Galeria PF, Galeria Piekary, Galeria Raczej, Galeria TAK, Galeria :SKALA, Kawiarnia artystyczna Kóltura, Kolektyw Oprócz, LAS, Pawilon, Pies Andaluzyjski, Przystań Sztuki, Rodriguez Gallery, Słodownia, Ostrøv, Zemsta, $ Drylownia – Pracownia Artystyczna Justyny Dryl