Czas niezaprzeszły

Data wydarzenia: 27/05/2018

Galeria Luka


ul. Łukaszewicza 2
czynne: pn - nd 14.00 - 18.00

Czas niezaprzeszły
studenci II Interdyscyplinarnej Pracowni Rysunku
26.05 - 01.06.2018
wernisaż: 26.05; godz. 18:00

kuratorzy: Prof. Anna Tyczyńska, as. Justyna Olszewska; współpraca: lab. Julianna Kulczyńska

Bez przeszłości nie ma teraźniejszości, ani przyszłości. Przeszłość – historia, pamięć konstytuują nas w tu i teraz, w realności, określają naszą tożsamość. Jednak gdy zadamy pytanie o pamięć i historię, nie uzyskamy jasnych odpowiedzi. Bo czym jest historia, na ile jest wiarygodna i czy przypadkiem – to nie my sami kreujemy ją z własnego punktu widzenia? Historia – fragmenty układanki, z których składamy obraz przeszłości nie wiedząc, czy mamy wszystkie elementy, ani jaki obraz ma powstać. Błądzimy po omacku, natrafiając na fragmenty czasu. Z nich konstruujemy pamięć i wyobrażoną przeszłość. „Czas niezaprzeszły”, to już czwarta wystawa organizowana przez II interdyscyplinarną Pracownię Rysunku w roku 2017/18 związana z tematyką archeologiczną w ramach współpracy z Instytutem Archeologii UAM. Poprzednie wystawy - w galerii ARCHAIOS Instytutu Archeologii, Bramie Poznania, CK Zamek, odnosiły się do miejsca, przedmiotu, historii i pamięci. Tym razem chcemy opowiedzieć o czasie oraz spojrzeć na historię poprzez jego pryzmat