Czas niezaprzeszły

Data wydarzenia: 26/05/2018

Galeria Luka, ul. Łukaszewicza 2

link do wydarzenia na facebooku

godz. 18:00

Udział w wystawie:
Zuzanna Andrzejczak, Olga Biliczak, Magda Janowska, Alicja Mielczarek, Paweł Mikołajczyk, Barbara Melnyk, Katarzyna Pawelczak, Beata Piotrowska, Patrycja Plich, Kamil Rzeźnik, Julia Soroko, Izabela Szulc, Joanna Tyra, Gabriela Wienke, Damian Wiśniewski

„Czas niezaprzeszły”, to już czwarta wystawa organizowana przez 
II Interdyscyplinarną Pracownię Rysunku w bieżącym roku akademickim związana z tematyką archeologiczną w ramach współpracy z Instytutem Archeologii UAM. Poprzednie wystawy - w galerii ARCHAIOS Instytutu Archeologii, Bramie Poznania, CK Zamek, odnosiły się do miejsca, przedmiotu, historii i pamięci. Tym razem chcemy opowiedzieć o czasie oraz spojrzeć na historię poprzez jego pryzmat. 
Można snuć rozważania na temat czasu, jego istoty i natury, ale tytuł bardziej niż do czasu jako takiego, odnosi się do gramatycznej nazwy czasu – czasu zaprzeszłego, po łacinie plusquamperfectum. Wg słownika języka polskiego czas zaprzeszły, to „czas przeszły oznaczający czynność dokonaną wcześniej, w stosunku do innej czynności przeszłej”. Czym jest więc czas niezaprzeszły?
Czas niezaprzeszły – nie przeszły, nie miniony i nie zapomniany; taki który ciągle implikuje, wpływa na to co się dzieje teraz. 
Czas niezaprzeszły, to czas aktualny, pętla wiążąca przeszłość 
z teraźniejszością… 

W niewielkiej przestrzeni Galerii LUKA, podczas Poznań Art Week zaprezentowanych zostanie kilka starannie wybranych realizacji. Odnoszą się one oczywiście do archeologii i czasu, jednak temat jest dla artystów tylko punktem wyjścia do indywidualnych narracji. 
Damian Wiśniewski w swojej analitycznej i oszczędnej w formie pracy, sięga po temat uchodźców, a bezpośrednim impulsem do jej powstania są znalezione w Internecie statystyki dotyczące liczby zaginionych, NN w latach 1993-2018. Patrycja Plich w charakterystyczny dla siebie sposób łączy ze sobą różne tropy: mapy, znaleziska, zdjęcia niezidentyfikowanych fragmentów rzeczywistości. Jej całoroczny projekt przyjmuje formę gazety. Inne podejście do tematu prezentuje Iza Szulc, która ponownie odwołuje się do Platona, tym razem wnikając w dyskurs dotyczący wyższości słowa mówionego nad pisanym. W osobistą podróż w czasie zabierze nas Kamil Rzeźnik, spotykając się w czasie niemożliwym ze swoim dziadkiem. Na wystawie będzie można zobaczyć również projekty grupowe, które powstały podczas „pleneru stacjonarnego” w CK Zamek; nieprzystające do siebie fragmenty układanki w pracy „Puzzle” inspirowanej specyficzną historią i przestrzenią Zamku Cesarskiego oraz „inwentaryzacyjną” realizację dotyczącą metaforycznych i dosłownych pęknięć i szczelin w przestrzeniach „zamku”. 

kuratorki: Anna Tyczyńska prof. UAP, as. Justyna Olszewska 

opracowanie graficzne: Alicja Mielczarek