made in.between East:West,

Data wydarzenia: 28/05/2018

Galeria R20, ul. Ratajczaka 20

link do wydarzenia na facebooku

godz. 18:00

Druga edycja wystawy międzynarodowych studentów Uniwerystetu Artystycznego w Poznaniu, której myślą przewodnią jest ekspresja na temat osobistego doświadczenia twórcy w zetknięciu z nowym miejscem. Każdy z nich przybył z innego kierunku, przywożąc swój własny bagaż kulturowy i ukształtowaną wcześniej tożsamość – również tą artystyczną. Zetknięcie z nowością stanowi początek transformacji. Zmiana środowiska, trwająca kilka miesięcy lub kilka lat, obejmuje całe spektrum emocji, znajdujących odbicie w pracach młodych artystów, zainteresowanych nowym otoczeniem i ludźmi, których obserwacja staje się nieodłączną częścią ich pracy. 
W jaki sposób przemieszczenie określa doświadczenie twórcy? 
Jak przełożyć energię nowego miejsca na własne prace?
Jak wybór nowego miejsca, w którym artysta przebywa i zdobywa wiedzę, zmienia go? 
Te i wiele innych pytań związanych z tranzycją kultur i tożsamości staje się punktem wyjścia dla dzieł prezentowanych na wystawie „made in.between East:West”.