Me and the Father

Data wydarzenia: 26/05/2018

Ostrøv, ul. Św. Marcin 25

link do wydarzenia na facebooku

godz. 20.00

Prezentacja składa się z wystawy fotografii oraz artbooka podsumowującego 6-letni projekt o relacji ojca i syna. Punktem wyjścia była kwestia okazywania uczuć między mężczyznami w rodzinie. Aby rozwinąć relację z ojcem zacząłem realizować cykl performensów, które wymagały kontaktu fizycznego i odwoływały się do relacji. Pokazanie bliskości było sposobem na potwierdzenie istnienia więzi, jak i celem samym w sobie - naturalnym byciem razem, które wypełnia potrzebę nieokazywanej miłości. 
Te działania mają dla mnie wiele znaczeń. Z jednej strony odwołuję się do okresu dzieciństwa, związanego z beztroską, ale także z istotną rolą ojca, który jest potrzebny synowi do definiowania się jako mężczyzna. Z drugiej strony zdjęcia przedstawiają odgrywanie moich wyobrażeń o relacji, które jednocześnie są próbą rozbudowania więzi. Cykl jest studium bliskości, łączącym archeologię gestów i odtwarzanych dziecięcych zabaw z tworzonymi na nowo kodami, wypracowanymi wspólnie i świadomie, które zaczynają tworzyć osobistą formę metajęzyka.