Re-prezentacja

Data wydarzenia: 31/05/2018

Dom Książki

ul. Gwarna 13
czynne: pn - pt 13.00 - 19.00, sb - nd 12.00 - 19.00

Re-prezentacja
wystawa zbiorowa
30.05 - 10.06.2018
wernisaż 30.05; godz. 18.00

artyści: Weronika Wronecka, Marta Pacek, Krzysztof Mętel, Ula Lucińska & Krzysztof Knychaus, Kate NganWa Ao, Piotr Owczarek, Katarzyna Wojtczak, Tobiasz Jankowiak

Wystawa „Re-prezentacja” stanowi połączenie selekcji określonej grupy twórców wedle klucza kompetencji (wskazanie kierowników katedr, preselekcja) oraz pokazu w celu wyboru przedstawicieli szkoły na kolejną wystawę. Gra słowna zawarta w tytule doskonale oddaje oba wymienione tu konteksty. Dziewięciu studentów reprezentujących różne techniki artystyczne, media i treści w swoich pracach zostało wybranych w celu poddania się ewaluacji komisji konkursu Artagon. Dwóch z nich zostanie wybranych do konkursu i wystawy organizowanych jeszcze tym roku w Paryżu. Będą oni mieli możliwość zmierzenia się z koleżankami i kolegami z 19 innych szkół artystycznych w Europie, m.in. Kunstakademie w Dusseldorfie, Hochschule der Kunste w Zurichu, Accademia di Brera w Mediolanie, Royal College of Art w Londres.