Re-prezentacja - wernisaż

Data wydarzenia: 30/05/2018

Dom książki, ul. Gwarna 13

link do wydarzenia na facebooku

godz. 18.00

artyści: Weronika Wronecka, Marta Pacek, Krzysztof Mętel, Ula Lucińska & Krzysztof Knychaus, Kate NganWa Ao, Piotr Owczarek, Katarzyna Wojtczak, Tobiasz Jankowiak

Wystawa „Re-prezentacja” stanowi połączenie selekcji określonej grupy twórców wedle klucza kompetencji (wskazanie kierowników katedr, preselekcja) oraz pokazu w celu wyboru przedstawicieli szkoły na kolejną wystawę. Gra słowna zawarta w tytule doskonale oddaje oba wymienione tu konteksty. Dziewięciu studentów reprezentujących różne techniki artystyczne, media i treści w swoich pracach zostało wybranych w celu poddania się ewaluacji komisji konkursu Artagon. Dwóch z nich zostanie wybranych do konkursu i wystawy organizowanych jeszcze tym roku w Paryżu. Będą oni mieli możliwość zmierzenia się z koleżankami i kolegami z 19 innych szkół artystycznych w Europie, m.in. Kunstakademie w Dusseldorfie, Hochschule der Kunste w Zurichu, Accademia di Brera w Mediolanie, Royal College of Art w Londres.